Inkludering & mångfald

Vår mångfaldskod

Vi öppnar möjligheter till alla individer oavsett tro, religion, hudfärg, kulturell bakgrund eller könsidentitet. Möjligheter till att växa, att förvekliga sig och att uppnå de egna professionella målen. För oss är Mångfald synonymt med framgång.

Frihet under ansvar

Du är en del av vårt team. Dina idéer, din kunskap och erfarenhet, kommer alltid att prioriteras.

Hjälp att hitta svar

Vi ger stöd i alla lägen. Vi hjälper dig att hitta svaren till dina egna frågor och lösningar utifrån dina förmågor.

Samarbete och Uppskattning

Vi förstärker teamandan och verkar ständigt för inkludering och känslan av att vara en del av helheten.

Progress genom förändring

Förändring är startpunkten till framsteg och progress fraförallt när de gamla invanda sätten inte längre är effektiva. Genom våra diversa team har vi alltid kapacitet och expertis att stötta din organisation med att införa nya lösningar, utveckla strategier så att du kn nå din på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. 

Vårt ledarskap

Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova

Chief Executive Officer

Ekaterina har en akademisk och affärsbakgrund. Hon har arbetat med en mängd olika affärsfunktioner bland annat Start-ups, produkt-/verksamhetsutveckling och paketerade affärstjänster. Hon använder sin forskningskompetens för att skapa en djupare och bredare förstålse för produkter, tjänster samt en bättre omvärldsbevakning.

Ekaterina brinner för frågor som berör globaliserade affärsprocesser, personlig utveckling och att verka för mer mångfald i arbetsgruppen. Hon är övertygad om att integrationen mellan olika världar är nyckeln till att kunna uppnå det bästa resultatet.

Ron Maïga

Ron Maïga

Chief Information Officer

Ron har över 20 års erfarenhet av IT-drift och ledarskap av tekniska projekt och team, verksamhetsutveckling, förändringshantering, GDPR och integritet. Han har arbetat inom olika branscher bl.a. den offentliga sektorn, advokatbranschen, bank & finans, skogsindustrin, fastighets- / bostadsmarknaden, detaljhandeln, telekom och säkerhet.

Ron är övertygad om att organisationer med de gamla arbetsplatskulturerna kommer att dö ut för att lämna plats till framtidens organisationer som tar sitt mångfaldsarbete på allvar.