RESHAPING IT

EXPERTIS

 • Projekt
 • DevOps
 • Molntjänster
 • Big Data
 • Beslutsstöd
 • Säkerhet
 • IoT
 • Artificial intelligence
 • Machine Learning
 • Fullstack
 • Back-end
 • Front-end
 • Mobil
 • QA/Testning

Mervärde

Blås liv i dina innovativa idéer och produkter genom att prata med våra experter.

Våra experter kan skräddarsy webbapplikationer och system såsom orderhantering, bokning, CRM, webbportaler, e-handel, LMS / e-lärande lösningar, rekryteringsplattformar, redovisningsprogram integrationer.

Vi erbjuder kreativa och erfarna utvecklare med djup och bredd inom de senaste teknikerna

Produktgaranti

För att skapa tillit och transparens med våra kunder, erbjuder vi 2 veckors provperiod samt en garantiperiod på 6 månader.

Produktexpertis

Leverenssäkra projektledare, utvecklare i världsklass, verksamhetsanalytiker, UI/UX-designer till ditt förfogande.

Vi hjälper till med

 

Mjukvaruutveckling

Mobil, webb och traditionell. Vi har  specialister och experter inom alla mjukvaruutvecklingsområdena. Vi levererar de mest komplexa lösningar.

”Behandla en annans mjukvara som om det vore din egna”. Vi strävar inte bara efter att leverera en bra, balanserad, stabil produkt och avsluta projektet utan, vi vill leverera en produkt som är framtidssäkrad och kan växa med din organisation. Oavsett om vi bygger helt nya applikationer, återupplivar äldre komponenter eller brottas med legacy, litar vi på våra processer för att tillhandahålla hållbara lösningar.

Vi samarbetar med våra partners för att identifiera möjligheter inklusive: språk, verktygsval, arkitektur och distributionsmetoder. 

Devops

Vårt primära mindset är att alltid bygga pålitliga, framtidssäkrade och underhållbara produkter.

Vi tar ägande av distributionsledningen för att förkorta ledtiderna. Genom att utnyttja infrastruktur som kod, molnberäkning, kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans kan vi utföra konsekventa, frekventa driftsättningar vilket minskar risken för dfriftstörningar. Detta säkerställer vi med CI/CD i ett tidigt skede i vårt partnerskap.

Dedikerade team

Många företag påverkas av  anställningsförseningar kopplade till övergångar mellan företag, kunskapsöverföring samt den längre startsträckan som nya team-medlemmar kan innebära.

Våra dedikerade team av specialister kan snabbt hjälpa ditt företag med er kort- eller långsiktiga projekt.

Vi har samlat och ställt de bästa mjukvaruutvecklarna till ditt förfogande. Vi garanterar kvalité och säkerhet oavsett var teamet är beläget.

QA & Testning

I vårt arbete ser vi till att ha flera perspektiv i sikte: användarens, företagets, utvecklarens och testarens.

Vi arbetar ständigt och outtröttligt med strategi, risk och förbättringar. Vi förnyar kontinuerligt och utökar vår testkunskap: kod, infrastruktur, dokumentation och processer.

Testning ser vi inte enbart som en roll utan snarare en aktivitet som stora team bygger in i varje steg i sina processer.

UI/UX

Användarupplevelsen eller UX är en utav de viktigaste delarna i utvecklingsprocessen därför arbetar vi på att alltid överbrygga klyftan mellan användare och kod.

Genom våra UX-processer, skapar vi oss en djupare och bredare kunskap om användaren och hens behov. I UX-processerna görs användbarhetstester med tätare feedbackslingor på så sätt bibehålls agiliteten vilket säkerställer att vi bygger rätt vid rätt tidpunkt.

Användarfokuserad design ökar engagemang, effektivitet, minskar fel och ger tydlighet för att öka den totala produktiviteten och uppfylla affärsmålen. Vi strävar efter att skapa en produkt som kunderna vill använda.

Projektledning

Att integrera erfarenhet med kunskap är nyckeln till att uppnå de bästa resultaten. Vårt projektarbete bygger på väletablerade projektmodeller.

Vi erbjuder Agila metoder samt traditionellt Projektledarskap

branscher

Sjukvård

Mat & Dryck

ECommerce 

Spel

Event 

Idrott och hälsa

bostad

Bank& Finans

hotell & turism

underhållning

Telekom & Media

Transport 

Retail

Stat & Kommun

utbildning

Partners

prata med oss!

Har du något du vill bolla, ett pågående projekt du behöver hjälp med eller helt enkelt rådgivning, tveka inte att kontakta oss. Vi svarar inom två timmar  .