RE:Shaping IT

Utveckling, Projekt och människor

Vi stöttar och hjälper företag att lyckas med sina digitala transformationer, projekt och rekryteringar bland annat.

Ett värdeskapande bolag

Karo-Solutions är en organisation som bygger på en annorlunda modell.

Vi ser oss själva som en one-stop-shop. En del av vår modell är att ta bort hinder, minska krångel och nonsense. Vi lever som vi lär, dvs, full förståelse och transparens gentemot kunden för att leverera rätt, önskad kompetens till förväntat resultat.

Kompetensområden

Utveckling

Backend, Frontend, Fullstack, Android, iOS, Webb, Native

Projektledning

Traditionell, ITiL, Agilt såsom Scrum, Kanban, DevOPS

Konsulter

Vi har Experter inom de flesta områden

Rekrytering

Team-ökning, korta samt långa uppdrag

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.